BESPLATNA DOSTAVA

USLOVI KUPOVINE

PRAVNA OBAVEŠTENJA

Sadržaji objavljeni na internet stranicama  cidrani.rs  su vlasništvo Vox Med d.o.o., i mogu se upotrebljavati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju poštovati i sva navedena upozorenja o autorskim pravima, što znači da se ne smeju prepisivati, umnožavati ili na bilo koji drugi način distribuirati.

Vox Med d.o.o., nije odgovoran za privremenu nedostupnost ili nepotpunu funkcionalnost internet stranica, eventualnu netačnost podataka, niti za eventualnu štetu nastalu zbog upotrebe netačnih ili nepotpunih informacija. Vox Med d.o.o., niti bilo koja druga pravna ili fizička osoba koja je učestvovala u nastanku i izradi ovih internet stranica, nije odgovorna ni za kakvu štetu koja bi mogla proizaći iz pristupa informacijama, upotrebe ili nemogućnosti upotrebe informacija na tim internet stranicama ili bilo kakve pogreške ili nedostatka u njihovom sadržaju. Takođe, Vox Med d.o.o. zadržava pravo izmene sadržaja na cidrani.rs stranicama.

Uslovi korišćenja internet prodavnice:

Korišćenje:

Pristup ovoj stranici i podacima na njoj podleže niže navedenim Uslovima i odredbama.

Internetske stranice Cidrani.rs u vlasništvu Vox Med d.o.o. mogu se koristiti za privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korišćenje. Korišćenjem Internet prodavnice Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) obavezujete se da pošujete sledeće uslove i pravila, i smatra se kako ste pristali na iste.

Neke od fotografija na Internet prodavnici Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) samo su ilustrativne prirode.


Radno vreme:

Internet prodavnica radi od ponedeljka do petka od 08:00 do 16:00 h.

Internet prodavnica ne radi subotom, nedeljom i praznicima, narudžbine zaprimljene preko vikenda će biti obrađene prvog sledećeg radnog dana. Narudžbine primljene do 13 sati biće poslate istog dana, narudžbe primljene nakon 13 sati šalju se sledećeg radnog dana.

Uslovi kupovine:

Postupak i Uslovi kupovine i prodaje na stranicama Internet trgovine Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) definisanisu sledećim parametrima: narudžbinom, otpremom, plaćanjem, dostavom i povratom, odnosno reklamacijom robe.

Isporučilac naručene robe, prodajno mesto Vox Med d.o.o. na Internet trgovini Cidrani.rs omogućuje kupovinu celokupnog asortimana robe koja se nalazi u internetskoj ponudi.

Kupcem se smatra svaka osoba koja popuni tražene podatke, registruje se i elektronskim putem naruči (kupi) barem jedan proizvod.

Najniži iznos računa kupovine bez troška dostave na Internet trgovini je 4.650,00 RSD.

Sve su cene izražene u nacionalnoj valuti Republike Srbije – Srpskom dinaru - RSD.

Naručivanje robe:

Naručivanje robe može se vršiti 24 sata na dan, sedam dana u nedelji.

Roba se naručuje elektronskim odabirom određenog proizvoda i stavljanjem istog u potrošačku korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere i konačno potvrdi narudžbinu.

Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) obvezuje se da će isporučiti sve naručene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama.

Ukoliko trgovina Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) nije u mogućnosti da isporuči bilo koji od naručenih proizvoda, prema mogućnostima će kontaktirati kupca robe telefonom ili e-poštom po pitanju zamenskoga proizvoda ili otkazivanja naručenoga proizvoda. Svi ostali naručeni proizvodi biće isporučeni.


Pakovanje:

Proizvodi se pakuju na način da prilikom transporta postoji minimalna mogućnost oštećenja. Prilikom preuzimanja kupac je dužan da proveri stanje pošiljke, i da u slučaju oštećenja odmah reklamira proizvod dostavljaču. Prodavac se odriče svake odgovornosti u vezi sa oštećenjima koja mogu da nastanu tokom dostave.

Dostava robe:

Za narudžbine veće od 4.650,00 RSD dostava je besplatna, a za narudžbine manje od 4.650,00 RSD trošak dostave iznosi 400,00 RSD nezavisno od adrese primaoca pošiljke u Republici Srbiji. Besplatna dostava proizvoda je ograničena na republiku Srbiju.


Rok isporuke:

Rok isporuke je 2 do 4 radna dana (u radne dane ne spadaju vikendi, verski i državni praznici). U slučaju nepredviđene situacije, rok dostave može biti produžen, ali o tome ćete biti naknadno obavešteni (mailom ili telefonski).

Za narudžbine primljene radnim danom, od ponedeljka do petka, do 12 sati Cidrani.rs (Vox Med d.o.o) će pošiljke poslati isti dan na adrese kupaca u Republici Srbiji. Za narudžbine primljene subotom, nedeljom i ostalim neradnim danima Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) će pošiljke poslati prvog sledećeg radnog dana na adrese kupaca.

Dostavne službe s kojima sarađujemo određuju termin dostave prema vlastitim Uslovima, Cidrani.rs internet trgovina, odnosno Vox Med d.o.o., nema uticaj na termin dostave na adresu kupca i ne može da dogovori tačan sat dostave, posebno za pojedinog kupca.

Cidrani.rs (Vox Med d.o.o) nije i ne može biti odgovoran za rad zaposlenih u dostavnoj službi.

Troškovi dostave:

Za narudžbine veće od 4600 RSD dostava je besplatna, a za narudžbine manje od 4600 RSD trošak dostave iznosi 450 RSD nezavisno od adrese primaoca pošiljke u Republici Srbiji. Ukoliko ne podignete pošiljku u roku od 5 radnih dana od poštanske obaveštenja o prispeću pošiljke, pošiljka nam se vraća i nastaju dodatni troškovi povrata pošiljke. Pošiljku šaljemo ponovo samo ukoliko podmirite sve nastale troškove u toj situaciji: slanje, povrat i ponovno slanje pošiljke i unapred uplatite iznos na naš žiro račun.

Sklapanje i raskid Ugovora o prodaji, reklamacije i prigovori:

Ovi Uslovi kao i pojedini Uslovi prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Vox Med d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uslovima, iste prihvata čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Vox Med d.o.o., a prema Uslovima prodaje navedenim u ovim Uslovima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupovina odabranog proizvoda ili usluge putem Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) internet prodavnice uz plaćanje odgovarajuće naknade – cene tog proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: printanih ili promotivnih poruka s narudžbenicom i Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obavezuje u trenutku zaključenja narudžbine i izrade računa.

Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora da obavesti Vox Med d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora pre isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslatom poštom (na Vox Med d.o.o., Gundulićeva 18, Srbija) ili e-mailom na [email protected] , u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, ili e mail adresu.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prevoznik, roba koja je predmet Ugovora predata u posed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršiće mu se povraćaj sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Vox Med d.o.o., odnosno Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) internet prodavnica primi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povraćaj sredstava biće izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povraćaj. Povraćaj novca Cidrani.rs ( Vox Med d.o.o.) može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Cidrani.rs ( Vox Med d.o.o.) je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i DinaCard metoda plaćanja.

Korisnik je dužan da robu preda ili je poslalje na adresu Vox Med d.o.o., Gundulićeva 18, Srbija, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Vox Med d.o.o., odnosno Cidrani.rs internet prodavnici, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Direktne troškove povraćaja robe korisnik snosi sam.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povraćaja biće umanjen za procenat srazmeran vrednosti robe. U tom slučaju kupac će biti obavešten.

U pogledu odgovornosti za materijalne nedostatke postupa se u skladu Zakona o obligacionim odnosima.

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, obaveštavamo potrošače/korisnike usluge Cidrani.rs da nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu da iskažu prigovorom. Prigovor možete predati elektronski e-mailom na [email protected] ili poštom na adresu Vox Med d.o.o., Gundulićeva 18, Srbija. Na prigovore ćemo odgovoriti unutar 10 radnih dana. U slučaju potrebe za sudom nadležan je Opštinski sud u Novom Sadu.

Pri tome ćemo Vam bez odlaganja pisano potvrditi prijem prigovora.

Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovorićemo u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Molimo da u svom prigovoru navedete:

Ime i prezime ili naziv kompanije

Adresa za dostavu odgovora

Kontakt telefon.

Politika privatnosti i bezbednost kupovine i naplate:

U ime Cidrani.rs internet prodavnice, odnosno Vox Med d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Cidrani.rs internet prodavnice, odnosno Vox Med d.o.o odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.


Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Spoljašnje usluge:

Usluge koje Vam pruža Vox Med d.o.o., odnosno Cidrani.rs internet prodavnica ne uključuju troškove koje stvarate koristeći kompjutersku opremu i usluge za pristup našim stranicama. Vox med d.o.o. nije odgovoran za telefonske troškove ili bilo koje druge troškove do kojih može doći. Molimo vas primite na znanje da sve internetske stranice upotrebljavate isključivo na vaš rizik. Vox med d.o.o. ne daje nikakve garancije, nije ni u kojem obliku odgovoran i ne preuzima odgovornost za direktne i indirektne štete koje možete pretrpeti korišćenjem usluga ili u vezi sa korišćenjem mrežnih stranica, servisa (servera), programskih paketa (softvera) i interneta. Internet je internacionalna, nezavisna kompjuterska mreža koju Vox Med d.o.o. ne kontroliše ni u kojem obliku, već je na nju samo vezan, te zbog toga ne može  garantovati dostupnost servisa (servera) koje direktno ne kontroliše.

Intelektualno svojina:

Svi sadržaji objavljeni na ovim internetskim stranicama Cidrani.rs, kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikonice, sličice, audio i video zapisi, digitalni sadržaji, programski paketi (softver) i ostali nenavedeni sadržaji objavljeni na ovim stranicama, vlasništvo su ili Vox Med d.o.o. ili trgovca ili dobavljača programskih paketa (softvera) i zaštićeni su domaćim i međunarodnim pravima o zaštiti autorskih prava i prava intelektualnog vlasništva te njihova neovlašćena upotreba nije dozvoljena. Ovim istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge internetskih stranica Vox Med d.o.o., pojedinačnih elemenata stranica, dizajna, logotipa te robne marke Vox med d.o.o. i Cidrani bez izričitoga pisanog odobrenja Vox Med d.o.o.

Dostupnost:

Iako Vox Med d.o.o. nastoji da Vam da najbolju moguću ponudu usluga, Vox Med d.o.o. ne može da garantuje da će usluge na internetskim stranicama Vox Med d.o.o. odgovarati Vašim potrebama. Vox Med d.o.o. takođe ne može  da garantuje da će usluga biti bez grešaka. Ukoliko dođe do greške, molimo Vas da je prijavite na e-poštu: kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup na Cidrani.rs Internet prodavnicu ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

Ostale Internet stranice:

Cidrani.rs Internet prodavnica uključuje poveznice na druge internet stranice, a materijali su na tim stranicama izvan kontrole Vox Med d.o.o. i stoga nije odgovoran za sadržaj na tim stranicama.

Cena:

Prema cenama po kojima ste naručili artikle biće Vam izdat račun. Ako niste zadovoljni naručenim artiklom, možete ga u skladu sa ovim Uslovima i pravilima vratiti. Ako je cena obračunata za neki artikl veća od cene prikazane prilikom narudžbe, artikl možete vratiti i dobićete povraćaj sredstava. Cidrani.rs (Vox Med d.o.o.) u internet prodavnici garantuje cene 3 dana od trenutka narudžbe.

Potvrda narudžbine:

Obaveštenje o potvrdi narudžbine primićete e-poštom na adresu koju ste upisali pri registraciji, nakon obavljene kupovine koja sadrži sve zakonom propisane detalje o kupljenim proizvodima, količinama, cenama i Uslovima dostave. Takođe ćemo Vas obavestiti o bilo kakvim promenama stanja vaše narudžbine (promena vrste artikla ili pakovanja koji nije u ponudi i sl.).

Način plaćanja:

Naručene proizvode ili usluge kupac može platiti bankovnom karticom, uplatnicom te uplatom na žiro račun Vox Med d.o.o. Za naplatu putem Interneta možete se koristiti sledećim kreditnim karticama: Maestro, MasterCard®,  Visa i DinaCard.

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite ChipCard a.d Beograd – napredni sistem za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

ChipCard a.d Beograd   osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u platni formular. Platni podaci prosleđuju se šifrirano od Vašeg web pregledača do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s kompletnim podacima o Vašoj platnoj kartici. Takođe, podaci su nedostupni čak i zaposlenima ChipCard a.d Beograd platforme. Izolovano jezgro samostalno prenosi i upravlja osetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima.

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifrovanjem, korišćenjem kriptografskog uređaja certifikovanog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. ChipCard a.d Beograd zadovoljava sve zahteve vezane uz bezbednost online plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje u skladu s normom – PCI DSS Level 1 – najviši bezbednosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

ChipCard a.d Beograd sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Vaši osetljivi podaci u potpunosti su bezbedni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla u skladu s propisanim zahtevnim procedurama za online plaćanje.

Bezbednosne kontrole i operativne procedure primenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost ChipCard a.d Beograd sistema. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim praćenjem bezbednosti i dubinskim proverama za sprečavanje ranjivosti mreže, i planskim provođenjem odredbi o informatičkoj bezbednosti trajno održavaju i unapređuju stepen bezbednosti sistema zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Promene:

Molimo vas da  primite k znanju da Vox Med d.o.o. može u svako doba, bez prethodne najave, ažurirati ili izmeniti podatke sačuvane na svim svojim internetskim stranicama. Vox Med d.o.o. zadržava pravo na izmenu ovih Uslova i pravila te se obavezuje da obavesti sve registrovane korisnike putem adresa e-pošte koje su upisali prilikom registracije. Sve promene primeniće se na korišćenje svih web stranica Vox Med d.o.o. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korišćenja i ne želite da ih prihvatite, molimo Vas da pošaljete e-poštu na [email protected] sa svojim primedbama i za to se vreme nemojte koristiti usluge Internet prodavnice.

Vox Med d.o.o. ne odgovara za bezbednost i privatnost takvih poruka, zadržavajući pritom pravo da iste reprodukuje, upotrebi, raspolaže i distribuira trećima licima bez ograničenja.

Takođe smo slobodni da iste ideje, nacrte, stručna znanja ili tehnike sadržane u takvim porukama upotrebljavamo za bilo koju svrhu, uključujući na primer razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda sadržanih u takvim porukama.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.